Islam konferansı örgütü nedir? (Ekonomi)

(Organisation of Islamic Countries) İslam ülkeleri arasında dayanışma sağlamak üzere, 1967 Arap - İsrail Savaşı ve daha sonraları Kudüs’teki Al-Aksa Camii’nin kundaklanması üzerine, 1969 Eylülünde, Rabat’ta toplanan İslam zirve Konferansında kurulmuştur. Nüfusunun çoğunluğu İslam olan elli kadar ülke Örgüt’ün üyesidir. Türkiye de üye ülkeler arasında yer almaktadır.

Üye ülkeler arasında İslami dayanışmayı güçlendirmek, ekonomik, sosyal, kültürel, bilimsel ve diğer alanlarda işbirliğini artırmak, dünya barışının korunmasına yardımcı olmak, ırk ayırımını ortadan kaldırmak, kutsal yerlerin korunması için işbirliği sağlamak gibi amaçlar gütmektedir. İslam Konferansı Teşkilatı’nm organları, İslam Ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları Konferansı (İslam Zirvesi), Dışişleri Bakanları Konferansı ve Genel Sekreterlik’ten oluşmaktadır. örgüt Genel Sekreterliğinin merkezi Suudi Arabistan’ın Cidde şehrindedir. İslam Konferansı Örgütü’nün ayrıca üç kadar daimi komitesi vardır. Bu komiteler, Enformasyon ve Kültür İşleri Komitesi, Bilim ve Teknoloji İşbirliği Komitesi ile Ekonomik ve Ticari İşbirliği Komitesi (İSEDAK) dir.

Komiteler ilgili bulundukları konularda işbirliğini geliştirmeye yönelik çalışmalar yaparlar. Komiteler içinde en önemlisi kuşkusuz İSEDAK’tır. Bu komite 1981 yılında Taif’de yapılan İslam Zirve Konferansında kurulmuş, ancak 1984 de Kazablanka’daki zirve toplantısında Türkiye Cumhurbaşkanının başkanlığa seçilmesiyle faaliyete geçmiştir. İSEDAK toplantılarında esas alınmak üzere, 1981 yılında kabul edilen bir eylem planı vardır. Planda ticaret, sanayi, gıda güvenliği ve tarımsal kalkınma, ulaştırma ve haberleşme, enerji, bilim - teknoloji olmak üzere altı sektörde öncelikli işbirliği yapılması öngörülmüştür.

İSEDAK’ın ilk toplantısı 1984 yılında İstanbul’da yapılmıştır. İSEDAK’ ın Islam Kalkınma Bankası bünyesinde kurulmasına karar verdiği Orta Vadeli Ticaret Finansmanı Mekanizması, 1987 yılında faaliyete geçmiştir. Komitenin gündeminde, bölgesel ihracat ve kredi sistemi, tercihli ticaret sistemi, çok-taraflı kliring, enformasyon agi kurulması gibi konular yer almaktadır. İslam Kalkınma Bankası Örgüt’ün mali kuruluşu durumundadır.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç